• Dani sećanja

    edukacija kao neodvojiv deo kulture sećanja

Dani sećanja – iz Srbije u Evropu!

Ideja projekta “Dani sećanja” će poslužiti za stvaranje nove evropske mreže nacionalnih i drugih velikih biblioteka kroz jedinstvenu platformu za edukaciju o Holokaustu. Stručnjaci Terraforminga razvili su novi koncept – The European Library Platform for Holocaust Education. Koncept je krajem aprila 2016. dobio prestižno priznanje Yehuda Bauer Grant za 2016. godinu Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust – IHRA. Tako će ideja i inicijativa začeta u Srbiji poslužiti kao primer i inspiracija za veliki evropski projekat na polju sećanja i edukacije o Holokaustu. Ideju za projekta je sa velikim zadovoljstvom prihvatila Europeana – evropska digitalna biblioteka koja radi na sakupljanju i digitalizaciji evropske kulturne baštine u nacionalnim bibliotekama, arhivama i muzejima svih zemalja članica EU i drugih evropskih zemalja. Zajedno sa Europeanom i drugim partnerima, Terraforming će voditi projekat od jeseni 2016. godine.

Partneri: Europeana Foundation, Anne Frank House Amsterdam, Holocaust Memorial Center in Skopje, i Narodna biblioteka Srbije.

Novi edukativni sadržaji za dane sećanja

Koristeći književna dela raspoloživa u bibliotekama širom Srbije, u toku 2014-2015 domaći tim stručnjaka u saradnji sa međunarodnim ekspertima razvija pedagoške materijale koji će ponuditi nove edukativne sadržaje nekim od važnih dana sećanja u Srbiji. Novi edukativni materijali i metodi će biti predstavljeni kroz seriju treninga za bibliotekare i nastavnike, a kasnije u okviru aktiviteta obeležavanja dana sećanja, nastavnici i bibliotekari će izvoditi radionice sa učenicima osnovnih i srednjih škola. 

Na ovoj stranici ćete naći i više informacija o projektu “Dani sećanja”, kao i o tome kako da uključite vašu biblioteku ili školu u projekat.

Završna prezentacija projekta “Dani sećanja” u Narodnoj biblioteci Srbije 16. decembra 2015

U Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu, na međunarodnom seminaru prezentovani su rezultati projekta “Dani sećanja”. Između ostalih govorili su direktor Međunarodnog odeljenja Kuće Ane Frank iz Amsterdama gdin Jan-Erik Dubbelman, direktor Arhiva pokreta otpora iz Beča, istoričar Dr Gerhard Baumgartner, stručnjak za nove medije i edukaciju o Holokaustu iz Šoa memorijala iz Pariza gdin Jeremy Wyler, bibliotekari i nastavnici iz Jagodine, Zrenjanina i Subotice koji su tokom 2015. radili sa izložbom “Čitamo i pišemo sa Anom Frank”, Miško Stanišić iz mreže Terraforming, i drugi. Pročitajte više, preuzmite kompletan program, pogledajte fotografije i mapu dvadeset i jednog grada iz devet zemalja odakle su sve stigli učesnici seminara. (Osim predstavnika iz Srbije, na seminaru su učestvovali gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Mađarske, Rumunije, Francuske, Holandije i Švedske.

Seminar NLS Belgrade

Prilozi međunarodnih stručnjaka:

Prof. dr John Neubauer
KNJIŽEVNOST I SEĆANJE

pročitaj članak…

Jeremy Wyler
COMMEMORATION AND HOLOCAUST EDUCATION IN THE NEW-MEDIA WORLD

pročitaj članak…

5 DANA SEĆANJA U FOKUSU:

27. januar : Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta

22. april : Dan sećanja na žrtve Holokausta i genocida u Drugom sv. ratu

21. oktobar : Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu

9. novembar : Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma

16. decembar : Dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu

Dva međunarodna seminara

Metodologija ”Dana sećanja” se oslanja na iskustva i preporuke vodećih institucija i eksperata u savremenoj edukaciji o Holokaustu i nacističkim zločinima

U okviru projekta sarađuju stručnjaci iz Srbije, Holandije, Švedske i drugih zemalja.

U okviru projekta biće održana dva međunarodna seminara. O sadržaju i predavačima na prvom seminaru održanom u Beogradu 29. aprila 2013 možete pročitati ovde. Profesor dr Džon Nojbauer (John Neubauer) je posebno za projekat Dani sećanja pripremio prilog o ulozi književnosti u kulturi sećanja, koji je predstavljen na prvom seminaru.

Projekat će na drugom i završnom seminaru u decembru 2015 godine biti predstavljen i partnerskim institucijama iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Više informacija o seminaru biće objavljeno na ovom sajtu.

Interaktivna aplikacija za maksimalnu fleksibilnost

Pedagoški materijali se razvijaju kroz period od dve godine, a njihova upotreba će se nastaviti i posle

Radionice će biti fokusirane na različite segmente u zavisnosti od aktuelnog dana sećanja. Npr. dok bi 9. novembra fokusirali na antisemitizam, 16. decembra bi glavna tema bio Porajmos – genocid nad Romima itd. Nastavnici i bibliotekari će sami moći da kroje sadržaj radionica putem interaktivne aplikacije dostupne na ovom sajtu. Cilj je da kroz radionice uz svih 5 odabranih dana sećanja obradimo veći broj važnih tema i na taj način ponudimo kvalitetnu i zanimljivu mogućnost produbljivanja osnovnih znanja o Holokaustu, antisemitizmu, antiromizmu, nacističkoj ideologiji, rasizmu, zločinima počinjenim nad Srbima, Jevrejima, Romima i drugima u Drugom svetskom ratu, kao i o ulogama zločinac – žrtva – pasivni posmatrač – pomagač, te o konceptu aktivnog izbora i lične odgovornosti u vezi poštovanja i odbrane ljudskih prava. Uz pomoć interaktivne aplikacije za nastavnike i bibliotekare, sadržaji radionica će biti veoma fleksibilni i prilagođeni učenicima različitih uzrasta, predispozicija, interesovanja i ambicija.

 

Redovan deo školskih aktivnosti

Naša ambicija je da radionice Dani sećanja postanu redovan deo školskih aktivnosti vezanih za važne dane sećanja

Kako rad ekspertne grupe na kreiranju novih edukativnih materijala bude napredovao, niz treninga sa bibliotekarima i nastavnicima će se suksesivno održati u nekoliko gradova Srbije. Metodologiju i vežbe ćemo na taj način testirati u praksi, popravljati, doterivati i prilagođavati na osnovu ocena, reakcija, želja i saveta bibliotekara, nastavnika i učenika.

Naša ambicija je da ove radionice postanu redovan deo školskih aktivnosti vezanih za 4 važna dana sećanja. U saradnji lokalnih biblioteka i škola širom Srbije, biće organizovane posete bibliotekama prilikom kojih će učenici biti angažovani u radionicama ”Dani sećanja”. Odabrana literatura (književna dela), pedagoški materijali i vežbe biće predstavljeni učenicima. Rad na zadatu temu bi se nastavio u grupama, da bi nekoliko dana kasnije učenici rezultate prezentovali na času u školi.

Saradnja na projektu

Saradnja sa jevrejskom i romskom zajednicom na projektu “Dani sećanja”

U stvaranju ovog materijala nastojimo da ostvarimo saradnju sa jevrejskom i romskom zajednicom Srbije, kako vezano za savete i pomoć pri sakupljanju literarnih dela koja sadrže svedočansatava i dokumente o Holokaustu, tako i kroz direktno uključenje predstavnika Jevreja i Roma u rad savetodavnog odbora projekta, i kroz direktno uključenje u radionice sa učenicima.  Osim toga, jedan od segmenata kojem ćemo posvetiti pažnju biće svakako i povratak u život nakon golgote kroz logore smrti, i pečat koji je Holkaust ostavio na druge, treće pa i četvrte generacija preživelih.  U tom kontekstu važna nam je saradnja ne samo sa direktnim svedocima Holokausta, već i sa onima koji su ga doživeli kao potomci preživelih.

Saradnja sa bibliotekarima i nastavnicima

Veoma nam je stalo da što više kolega bibliotekara i nastavnika bude informisano o projektu, te da se uključe u obuke koje ćemo postepeno organizovati širom Srbije. Zato vas molimo da podelite vesti o projektu sa kolegama za koje smatrate da će ih materija zanimati.

Radna grupa

U okviru projekta oformljena je radna grupa koja radi na kreiranju sadržaja i edukativnog koncepta. Članovi radne grupe su:

Nevena Bajalica, stručni savetnik (vođa radne grupe)

Istraživač i autor sa dugim iskustvom u radu na projektima iz oblasti istorije, medija, obrazovanja i kulture na državnom i institucionalnom nivou u Holandiji, Srbiji, EZ i istočnoj Evropi, sa posebnim fokusom na ljudska prava, Holokaust i genocid. Regionalni ekspert za Srbiju u Kući Ane Frank u AmsterdamuČlan delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na Holokaust – IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) u radnoj grupi za edukaciju. Saosnivač međunarodne mreže Terraforming;

Mr Sanja Petrović Todosijević, istoričar

Istraživač saradnik na Institutu za noviju istoriju Srbije iz Beograda, autor više naučnih radova. Između ostalog, član je tima autora izložbe “Poslednje odredište Aušvic” u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu;

Dr Milovan Pisarri, istoričar

Istraživač i autor posvećen posebno temama stradanja Roma i Jevreja u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata. Autor je zapažene knjige “Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta“, koja je svakako jedan od najvažnijih doprinosa savremene istoriografije ovoj temi. Saosnivač je Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu u Beogradu;

Monja Milinković Jović, stručni savetnik

Urednik u izdavačkoj kući Eduka , specijalizovanoj za udžbenike i nastavne materijale koji  prate razvoj savremene pedagoške nauke i inovacione procese u obrazovanju. Autor  je više udžbenika. Takođe, autor je scenarija za film Isceljenje;

Aleksandar Todosijević, istoričar

Nastavnik istorije u Osnovnoj školi  “Branko Radičević” u Batajnici. Autor je udžbenika za Istoriju za peti razred osnovne škole. Takođe, autor je zapaženog bloga Učionica istorije – virtualne učionice za učenike i nastavnike istorije; 

Aleksandar Nećak, stručni savetnik

Poznati jevrejski aktivista i autor sa preko 40 godina iskustva i neumornog rada u jugoslovenskoj i srpskoj jevrejskoj zajednici. Organizator i učesnik velikog broja domaćih i međunarodnih projekata, izložbi, predavanja, kongresa, javnih debata i drugih inicijativa vezanih za očuvanje uspomene na žrtve Holokausta,  te borbu protiv antisemitizma i svih oblika ksenofobije. U poslednje vreme posebno je posvećen borbi za revitalizaciju ideje antifašizma u Srbiji i regionu. Član je upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Član je upravnog odbora međunarodne mreže Terraforming. Po struci je arhitekta;

Miško Stanišić, pedagog i ekspert za nove medije

Stručnjak za razvoj digitalnih nastavnih sredstava i metodologija, sa posebnim fokusom na edukaciju o Holokaustu te upotrebi novih medija u borbi protiv antisemitizma, antiromizma, diskriminacije i govora mržnje. Član je upravnog odbora švedskog Centra za borbu protiv rasizma (Center against Racism). Saosnivač međunarodne mreže Terraforming;

Prezentacija sadržaja i koncepta projekta “Dani sećanja”

Prvi od seminara o ukviru projekta “Dani sećanja” održan je 29. aprila 2014. u Narodnoj biblioteci Srbije. Tema seminara bila je Kultura sećanja u književnosti i edukacija o holokaustu i zločinima nacizma. Na seminaru je predstavljen sadržaj i koncept projekta “Dani sećanja” , kao i plan realizacije u toku 2014-2015 godine. Više detalja na stranici seminar.

Domaćin seminara je bila  Narodna biblioteka Srbije koja zajedno sa švedsko-srpskom organizacijom Terraforming organizovala ovaj skup, a pokrovitelji su Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust – IHRA i Kuća Ane Frank iz Amsterdama.

Među predavačima eminentni gosti iz Holandije

Na seminaru su između ostalih govorili gosti iz Holandije: →Karen Polak, viši stručni saradnik Kuće Ane Frank u Amsterdamu, → Gerard Nijssen, istoričar i istraživač filmskih arhiva, → Nevena Bajalica iz odeljenja za edukativne projekte Kuće Ane Frank iz Amsterdama, šef projekta “Dani sećanja” i drugi.

Predavači

Edukativna izložba “Čitamo i pišemo sa Anom Frank”

U okviru saradnje na projektu “Dani sećanja”, edukativni koncept “Čitamo i pišemo sa Anom Frank” preveden je i prilagođen za upotrebu u bibliotekama u Srbiji.
Izložba “Čitamo i pišemo sa Anom Frank” služi kao osnova za radionice sa učenicima. Osim izložbe, prevedeni i adaptirani su i poseban priručnik za nastavnike i bibliotekare, kao i vežbanke za učenike osnovnih i srednjih škola.
Izložba momentalno putuje po školama i bibliotekama širom Srbije.

Da li biste želeli da budete domaćin izložbe “Čitamo i pišemo sa Anom Frank” u vašoj biblioteci ili školi?

Informacije o prijavi interesovanja možete naći na stranici Čitamo i pišemo sa Anom Frank. Korištenje izložbe je besplatno!

Čitamo i pišemo sa Anom Frank