Novi edukativni sadržaji za dane sećanja

Koristeći književna dela i literaturu koja je raspoloživa u bibliotekama širom Srbije, u toku 2014-2015 domaći tim stručnjaka u saradnji sa međunarodnim ekspertima razviće pedagoške materijale koji će ponuditi nove edukativne sadržaje nekim od važnih dana sećanja u Srbiji. Novi edukativni materijali i metodi će biti predstavljeni kroz seriju treninga za bibliotekare i nastavnike, a kasnije u okviru aktiviteta obeležavanja dana sećanja, nastavnici i bibliotekari će izvoditi radionice sa učenicima osnovnih i srednjih škola. 

Pročitajte više o projektu “Dani sećanja”. Na ovoj stranici ćete naći i više informacija o tome kako da uključite vašu biblioteku ili školu u projekat.

Projekat

“Dani sećanja” je projekat razvijen kroz saradnju partnera iz Srbije, Holandije i Švedske. Projekat će biti realizovan u toku 2014-2015 godine u Srbiji.

Seminar u Narodnoj biblioteci Srbije, 29. april

Prezentacija sadržaja i koncepta projekta “Dani sećanja”

Prvi od seminara o ukviru projekta “Dani sećanja” održan je 29. aprila 2014. u Narodnoj biblioteci Srbije. Tema seminara bila je Kultura sećanja u književnosti i edukacija o holokaustu i zločinima nacizma. Na seminaru je predstavljen sadržaj i koncept projekta “Dani sećanja” , kao i plan realizacije u toku 2014-2015 godine. Više detalja na stranici seminar.

Domaćin seminara je bila  Narodna biblioteka Srbije koja zajedno sa švedsko-srpskom organizacijom Terraforming organizovala ovaj skup, a pokrovitelji su Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust – IHRA i Kuća Ane Frank iz Amsterdama. 

Među predavačima eminentni gosti iz Holandije

Na seminaru su između ostalih govorili gosti iz Holandije: →Karen Polak, viši stručni saradnik Kuće Ane Frank u Amsterdamu, → Gerard Nijssen, istoričar i istraživač filmskih arhiva, → Nevena Bajalica iz odeljenja za edukativne projekte Kuće Ane Frank iz Amsterdama, šef projekta “Dani sećanja” i drugi.

Predavači

Pogledajte celi program, više detalja o predavačima i fotografije sa seminara na stranici “Seminar”.

Introdukcija edukativne izložbe “Čitamo i pišemo sa Anom Frank”

U okviru saradnje na projektu “Dani sećanja”, edukativni koncept “Čitamo i pišemo sa Anom Frank” preveden je i prilagođen za upotrebu u bibliotekama u Srbiji. U okviru seminara u Narodnoj biblioteci Srbije biće otvorena i predstavljena izložba “Čitamo i pišemo sa Anom Frank” koja služi kao osnova za radionice sa učenicima. Osim izložbe, prevedeni i adaptirani za upotrebu u Srbiji su i poseban priručnik za nastavnike i bibliotekare, kao i vežbanke za učenike uzrasta 11-13 i 14-16 godina. Svi ovi pedagoški materijali biće dostupni besplatno na našem sajtu.

Izložba će nakon Beograda putovati dalje po bibliotekama Srbije i biti korištena za rad sa učenicima. Da li biste želeli da budete domaćin izložbi “Čitamo i pišemo sa Anom Frank” u vašoj biblioteci ili školi? Informacije o prijavi interesovanja možete naći na stranici Čitamo i pišemo sa Anom Frank.

Čitamo i pišemo sa Anom Frank

Pratite aktivitete projekta “Dani sećanja” i prijavite se za buduće seminare na vreme!
Upište se u mailing listu (newsletter) na dnu ove stranice.

Dani sećanja

Partneri